Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

工會教育研討會

【公務員及紀律部隊的紀律懲處機制研討會】

(荔枝角懲教署職員會所)

2013年7月31日

 

回"研討會"

回"相片集"

回主頁