Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2019年125-12

 
 
 

 

香港紀律部隊 國情研習班

上海 - 中國蒲東幹部學院