Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2016年02月12日

 
 
 

 

政府紀律部隊人員總工會

記者會

 

 

 

 

 

電視新聞現場報導記者會

 

網上群組報導記者會