Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

懲總台灣高雄參訪四天團

2013年4月15-18日

高雄第二監獄

 

第一輯
第 二輯

 

回參訪團主頁

回主頁